projecten overzicht

VOCL grondwaterverontreiniging Riolering Latenstein Tiel

Bottomline heeft de Veiligheidstchnische en uitvoeringstechnische begeleiding BRL7000 verzorgd te locaties Latensteinse Middenweg en Gijsbert Stoutweg te Tiel medio april en mei 2009.

Ten behoeve van de revitalisering van het industrieterrein Latenstein te Tiel is het bestaande riool uitgebreid met een betonnen riool rond 500 en rond 700 voor het separaat opvangen van het regenwater.

Ter hoogte van de werkzaamheden is er een grondwaterverontreiniging aanwezig van VOCL (vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen) in het diepe grondwater. De grondwaterstand in dit gebied fluctueert heel erg. Contact met het grondwater diende bij de werkzaamheden vermeden te worden. Niet alleen om civieltechnisch het riool correct te kunnen leggen, maar ook gezien de 3T veiligheidsklasse bij contact met verontreinigd grondwater.

Extra aandachtspunten bij dit project waren:

  • Gefaseerd werken ivm de bereikbaarheid van bedrijven op het industrieterrein. Met de berperking dat je het riool per streng moet leggen met het oog op de laser-opstelling.
  • Een filterbemaling was niet mogelijk door de kleibodem. Na overleg is besloten om per lengte buis te ontgraven, drain plaatsen, aanvullen met drainzand, baan maken voor de buis, buis leggen en aanvullen. Zo kon er met minimaal grondwater gewerkt worden en bleven de putwanden stabiel.
  • Onttrokken grondwater is geloosd op het riool via een zuiveringsinstallatie;
  • Het riool diende aangesloten te worden op een bestaand polderriool met een doorsnede van +/- 1,70 m.
  • Kans op opbarsten van de putbodem op kritische plekken in het tracé waar de kelilaag minimaal was.

Er werd een continu meetregime gehanteerd op zowel zuurstof, explosie en VOCL.

Meer informatie over dit project

Saneringen

Sanering voormalige vuilstort Vijfhuizerweg te Hoofddorp

Sanering voormalige vuilstort Vijfhuizerweg te Hoofddorp

Onze medewerker heeft de directievoering van de sanering voor Projectmanagement Schiphol uitgevoerd.

Bekijk project
DLP werkzaamheden Odfjell Botlek

DLP werkzaamheden Odfjell Botlek

In opdracht van de firma Koenders & Partners Procesmanagers en Adviseurs hebben wij DLP werkzaamheden verricht op Odfjell terrein in de Botlek.

Bekijk project
Asbest verontreiniging "Flaauwe Werk" Ouddorp

Asbest verontreiniging "Flaauwe Werk" Ouddorp

Het Flaauwe Werk is een van de zwakke schakels in de Zuid-Hollandse kust die moeten worden versterkt.

Bekijk project
Olie-verontreiniging Montfoort, Julianalaan

Olie-verontreiniging Montfoort, Julianalaan

Milieukundige begeleiding sanering minerale olie verontreiniging ter hoogte van een voormalig tankstation

Bekijk project
Olie verontreiniging Vaartweg te Oosterhout

Olie verontreiniging Vaartweg te Oosterhout

Voormalig Shell terrein met minerale olie verontreiniging

Bekijk project
SBNS Locaties Noord Holland; asbest, zware metalen, PAK

SBNS Locaties Noord Holland; asbest, zware metalen, PAK

Op locaties langs het spoor zijn in oktober 2008 twee projecten milieukundig begeleid

Bekijk project
Sanering DLP Vuilstort Spijkenisse

Sanering DLP Vuilstort Spijkenisse

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in bodemverontreiniging ter hoogte van voormalige vuilstort Spijkenisse.

Bekijk project
Sanering DLP Intergen 380 kV kabelleiding

Sanering DLP Intergen 380 kV kabelleiding

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in bodemverontreiniging ten behoeve van de aanleg 380 kV kabelleiding naar de nieuwe Intergen centrale.

Bekijk project
Voormalige vuilstort Wijngaarden

Voormalige vuilstort Wijngaarden

In de regio Wijngaarden zijn na de 2e Wereldoorlog diverse weilanden gebruikt als vuilstort.

Bekijk project
Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug