projecten overzicht

Asbest verontreiniging "Flaauwe Werk" Ouddorp

Het Flaauwe Werk is een van de zwakke schakels in de Zuid-Hollandse kust die moeten worden versterkt. Waterschap Hollandse Delta doet dat door de bestaande dijk te verhogen en landinwaarts te versterken. De dijk wordt zo'n 3 meter hoger en 30 meter breder. Voor de verhoging wordt er bijna 400.000 m3 zand aangevoerd.
Aanvoer van zand geschiedt over het strand met grote dumpers.

Ten behoeve van de verbreding van de dijk dient een fietspad verplaatst te worden. Onder het bestaande fietspad is een puinfundatie geconstateerd, waar asbest in is aangetoond.

De firma Kok Lexmond heeft het fietspad gesaneerd en Bottomline gevraagd om de DLP werkzaamheden te verzorgen. Werkzaamheden vielen onder veiligheidsklasse 3T 0F.

Het puin is in depot gereden en vervolgens door een zeefinstallatie in 3 fracties verdeeld. Gedurende het zeefproces is door middel van handpicking het asbestmateriaal verwijderd uit de grove puinfractie.

Het handpicken heeft plaats gevonden met de pbm's: saneringsoverall, laarzen, handschoenen, volgelaatsmasker met filter type P3/PSL. Na elke beëindiging van de werkzaamheden diende er voor betredenvan de saneringsunit gedoucht te worden.

Meer informatie over dit project

Saneringen

Bodemsanering Gebiedsontwikkelilng Buikslotermeer

Bodemsanering Gebiedsontwikkelilng Buikslotermeer

Bottomline verzorgde de overall projectleiding

Bekijk project
Sanering voormalige vuilstort Vijfhuizerweg te Hoofddorp

Sanering voormalige vuilstort Vijfhuizerweg te Hoofddorp

Onze medewerker heeft de directievoering van de sanering voor Projectmanagement Schiphol uitgevoerd.

Bekijk project
Sanering DLP Intergen 380 kV kabelleiding

Sanering DLP Intergen 380 kV kabelleiding

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in bodemverontreiniging ten behoeve van de aanleg 380 kV kabelleiding naar de nieuwe Intergen centrale.

Bekijk project
Sanering DLP Vuilstort Spijkenisse

Sanering DLP Vuilstort Spijkenisse

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in bodemverontreiniging ter hoogte van voormalige vuilstort Spijkenisse.

Bekijk project
VOCL grondwaterverontreiniging Riolering Latenstein Tiel

VOCL grondwaterverontreiniging Riolering Latenstein Tiel

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in VOCL grondwaterverontreiniging ten behoeve van de aanleg HWA riool te Tiel

Bekijk project
SBNS Locaties Noord Holland; asbest, zware metalen, PAK

SBNS Locaties Noord Holland; asbest, zware metalen, PAK

Op locaties langs het spoor zijn in oktober 2008 twee projecten milieukundig begeleid

Bekijk project
Voormalige vuilstort Wijngaarden

Voormalige vuilstort Wijngaarden

In de regio Wijngaarden zijn na de 2e Wereldoorlog diverse weilanden gebruikt als vuilstort.

Bekijk project
Olie verontreiniging Vaartweg te Oosterhout

Olie verontreiniging Vaartweg te Oosterhout

Voormalig Shell terrein met minerale olie verontreiniging

Bekijk project
Olie-verontreiniging Montfoort, Julianalaan

Olie-verontreiniging Montfoort, Julianalaan

Milieukundige begeleiding sanering minerale olie verontreiniging ter hoogte van een voormalig tankstation

Bekijk project
DLP werkzaamheden Odfjell Botlek

DLP werkzaamheden Odfjell Botlek

In opdracht van de firma Koenders & Partners Procesmanagers en Adviseurs hebben wij DLP werkzaamheden verricht op Odfjell terrein in de Botlek.

Bekijk project
Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug