Milieukundig

Bottomline Projectbegeleiding is gecertificeerd voor het milieukundig begeleiden van bodemsaneringen onder de BRL6000-VKB6001 landbodemsaneringen met conventionele methoden. Onze erkende begeleiders zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de bodemsanering conform saneringsplan. Als spil gedurende de uitvoering tussen opdrachtgever, uitvoerende aannemer en het bevoegd gezag zijn de ervaring, deskundigheid en goede communicatieve vaardigheden van onze werknemers onmisbaar om tot een goed resultaat te komen.

Onze erkende milieukundige begeleiders staan geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Erkenningen Besluit bodemkwaliteit.

 

Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug