Vergunningen

Gespecialiseerd in bodem en milieu kan Bottomline Projectbegeleiding het verzorgen van meldingen en het aanvragen van vergunningen overnemen van de klant. Als het gaat om meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit of aanvragen van omgevingsvergunningen, onze adviseurs zijn er voor advies en ondersteuning.

ISO9001

Het door Bottomline gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normen van ISO 9001:2008 voor de volgende toepassingsgebieden: saneringsbegeleiding, advies bodemonderzoeken en civieltechnische begeleiding.

SIKB

Bottomline is gecertificeerd voor milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele technieken en nazorg conform BRL SIKB6001.

Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug