projecten overzicht

DLP werkzaamheden Odfjell Botlek

In opdracht van de firma Koenders & Partners Procesmanagers en Adviseurs hebben wij DLP werkzaamheden verricht op Odfjell terrein in de Botlek.

Odfjell houdt zich op dit terrein bezig met de opslag en/ of overslag van vloeibare minerale olie producten en chemicaliën per schip, trein of auto. Tevens staan er diverse destillatie installaties ten behoeve van de petrochemische industrie.

Op een terrein als deze gelden strenge veiligheids- en gezondheidsregels.

Aannemingsbedrijf De Klerk bv is op deze locatie bezig met het aanbrengen van een nieuwe kademuur. Dit betekent zeer omvangrijke werkzaamheden met groot materiaal en materieel op een risicovolle locatie, waar de overslag werkzaamheden doorgaan.

De taak van de DLP'er bij dit project was metingen verrichten nabij risicovolle werkzaamheden in de grond. Met name het trillen van buispalen en damwanden in verontreinigde bodem vereiste extra aandacht. Omgevingsmetingen dienden op deze locatie ook verricht te worden met het oog op bouwwerkzaamheden nabij het lossen van tanks met diverse producten.

Stoffen waar op gemeten werd: benzeen, mtbe.

Meer informatie over dit project

Saneringen

Sanering voormalige vuilstort Vijfhuizerweg te Hoofddorp

Sanering voormalige vuilstort Vijfhuizerweg te Hoofddorp

Onze medewerker heeft de directievoering van de sanering voor Projectmanagement Schiphol uitgevoerd.

Bekijk project
Asbest verontreiniging "Flaauwe Werk" Ouddorp

Asbest verontreiniging "Flaauwe Werk" Ouddorp

Het Flaauwe Werk is een van de zwakke schakels in de Zuid-Hollandse kust die moeten worden versterkt.

Bekijk project
Olie-verontreiniging Montfoort, Julianalaan

Olie-verontreiniging Montfoort, Julianalaan

Milieukundige begeleiding sanering minerale olie verontreiniging ter hoogte van een voormalig tankstation

Bekijk project
Olie verontreiniging Vaartweg te Oosterhout

Olie verontreiniging Vaartweg te Oosterhout

Voormalig Shell terrein met minerale olie verontreiniging

Bekijk project
SBNS Locaties Noord Holland; asbest, zware metalen, PAK

SBNS Locaties Noord Holland; asbest, zware metalen, PAK

Op locaties langs het spoor zijn in oktober 2008 twee projecten milieukundig begeleid

Bekijk project
Sanering DLP Vuilstort Spijkenisse

Sanering DLP Vuilstort Spijkenisse

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in bodemverontreiniging ter hoogte van voormalige vuilstort Spijkenisse.

Bekijk project
Sanering DLP Intergen 380 kV kabelleiding

Sanering DLP Intergen 380 kV kabelleiding

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in bodemverontreiniging ten behoeve van de aanleg 380 kV kabelleiding naar de nieuwe Intergen centrale.

Bekijk project
Voormalige vuilstort Wijngaarden

Voormalige vuilstort Wijngaarden

In de regio Wijngaarden zijn na de 2e Wereldoorlog diverse weilanden gebruikt als vuilstort.

Bekijk project
VOCL grondwaterverontreiniging Riolering Latenstein Tiel

VOCL grondwaterverontreiniging Riolering Latenstein Tiel

Begeleiding in het kader van veiligheid werken in VOCL grondwaterverontreiniging ten behoeve van de aanleg HWA riool te Tiel

Bekijk project
Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug