Besluit Bodemkwaliteit

Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Om tot een duurzaam bodembeheer te komen is er diverse wet- en regelgeving opgesteld met de daarbij benodigde instrumenten.
Zoals:

 • Kwalibo
  Alles over de regels voor kwaliteitsborging in het bodembeheer;

 • Handreiking Besluit bodemkwaliteit
  Hierin staat extra uitleg met betrekking tot toepassingen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en de daarbij behorende regels en afspraken;

 • Meldpunt
  Iedere toepassing dient 5 dagen van te voren gemeld te worden met de bijbehorende kwaliteitsverklaring;

 • Bodemkwaliteitskaart
  Diverse gemeentes hebben bodemfunctie- en bodemkwaliteitskaarten opgesteld waarin de mogelijkheden zijn vastgesteld voor toepassingen van verschillende kwaliteiten grond of bagger(Achtergrondwaarde/ Wonen/ Industrie).

 • Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk); 
  De HUM Bbk is bedoeld voor alle handhavers in het veld en voor alle handhavende overheidsinstanties die toezicht houden in het kader van het Bbk. Bottomline Projectbegeleiding houdt zich dagelijks bezig met werkzaamheden gerelateerd aan het Besluit Bodem Kwaliteit. Voor uitleg, advies of begeleiding bent u bij ons aan het goede adres.

Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug