projecten overzicht

Bodemsanering Gebiedsontwikkelilng Buikslotermeer

In de enerverende Gebiedsontwikkeling Buiksloterham in Amsterdam Noord zijn we gereed met de bodemsanering op het Kavel 39!
Wat is hier nu de afgelopen 2 jaar gebeurd? Even sanering technische praat:
Op het terrein was een N.V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek, destijds vanaf 1937 één van de belangrijkste leveranciers van Per (tetrachlooretheen) en Tri (trichlooretheen) en AGA Nederland, vanaf 1969 B.V. gevestigd. De activiteiten van AGA bestonden uit produceren, op- en overslaan van acetyleen en andere gassen.

Dit heeft geresulteerd in een  kwik en VOCL-verontreiniging in grond en grondwater als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten(vluchtige chloorkoolwaterstoffen incl. vinylchloride). Dit betreft een mobiele verontreiniging met zeer vluchtige stoffen waar je niemand aan dient bloot te stellen.

Om de bouw van woningen te kunnen faciliteren hebben we de kern van de vlek op het terrein gesaneerd tot 5,5 meter diepte minus maaiveld. Bacteriën die verdere afbraak van de nog dieper gelegen aanwezige stoffen verder stimuleren zijn aan de bodem in de put toegevoegd en een afsluit laag is aangebracht. De diepere vlek zal in de toekomst gemonitord worden. Deze vlek zit namelijk tot wel een diepte van 30 meter.

Om geen overlast voor de omgeving te creëren en alles veilig uit te voeren hebben we in overleg met de Omgevingsdienst NZKG, Bodem+, GGD Amsterdam en de Arbeidsinspectie een gedegen uitvoeringsplan afgestemd in samenwerking met de aannemer Markus bv.
Werken in een tent, transport in beunbakken via water, afdekken met pulp, ventilatoren en een zeer strikt meetregime(E-noses) verdeeld over diverse veiligheidszones tot zelfs in de wijk rondom, hebben geresulteerd in geen overlast en geen onveilige situaties.

Dat is toch een hele mooie prestatie, aangezien er ruim 60.000 ton grond is afgevoerd naar thermisch reiniger(ATM Moerdijk) voor hergebruik en naar definitieve stort locatie(Afvalzorg) indien reiniging echt niet mogelijk was.
60.000 ton grond afvoeren via water heeft toch ca. 3000 transportbewegingen van vrachtwagens in de wijk voorkomen. Minder overlast en ook minder uitstoot.

Meer informatie over dit project
Status:
Gerealiseerd
Jaar:
2024

Civieltechnische projecten

Levvel Afsluitdijk Grondstromen

Levvel Afsluitdijk Grondstromen

Het organiseren en coördineren van de vele grondstromen binnen de diverse projecten op de Afsluitdijk.

Bekijk project
KWA+ Knooppunt Polsbroek & Enkele Wiericke

KWA+ Knooppunt Polsbroek & Enkele Wiericke

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer.

Bekijk project
Schiphol Capital Programme Landside

Schiphol Capital Programme Landside

Realisatie van uitbreiding viaduct verhoogde voorrijweg naar Vertrek, verleggen ondergronds Infra Schiphol centrum, functievrij maken nieuwe Terminal lay-out.

Bekijk project
Schiphol Capital Programme Early Works

Schiphol Capital Programme Early Works

Voorbereidende werkzaamheden op project Landside: Slopen op- en afrit voorrijweg, realiseren nieuwe Inkeer Schiphol Boulevard, uitplaatsen Taxi standplaats centrum.

Bekijk project
Schiphol E02-E04-E06-E08

Schiphol E02-E04-E06-E08

Directievoering/ toezicht/ projectcoördinatie bij algehele verbouw vliegtuig opstelplaatsen(VOP) aan de E-pier.

Bekijk project
HOV-Oost

HOV-Oost

Directie en toezicht/ projectcoördinatie op verlegging wegenstructuur en voorbereiding op nieuwbouw busbaan Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost.

Bekijk project
GOH Kaagbaan

GOH Kaagbaan

Directievoering/ toezicht/ projectcoördinatie Groot OnderHoud Buitenveldertbaan Schiphol.

Bekijk project
GOH Buitenveldertbaan

GOH Buitenveldertbaan

Directievoering/ toezicht/ projectcoördinatie Groot OnderHoud Buitenveldertbaan Schiphol.

Bekijk project
LSO Buitenschot

LSO Buitenschot

Directie en toezicht/ projectcoördinatie aanleg van Landschapsontwerp Buitenschot, ribbelstructuur in het landschap met als doel geluidsreductie achterliggende woningbouw.

Bekijk project
HOV Knoop Noord

HOV Knoop Noord

Directie en toezicht/ projectcoördinatie op verlegging wegenstructuur en realisatie nieuwbouw busstation Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Noord.

Bekijk project
Realisatie Masterplan N201+ - Omlegging Schiphol-rijk

Realisatie Masterplan N201+ - Omlegging Schiphol-rijk

Directie en toezicht op de aanleg en aanpassingen in de wegenstructuur volledige nieuwbouw Omlegging Schiphol-Rijk.

Bekijk project
Realisatie Masterplan N201+ - Fokkerweg 2x2

Realisatie Masterplan N201+ - Fokkerweg 2x2

Directie en toezicht op de aanleg en aanpassingen in de wegenstructuur N201 Fokkerweg 2x2.

Bekijk project
Realisatie Masterplan N201+ - Fokkerweg Aansluiting A9

Realisatie Masterplan N201+ - Fokkerweg Aansluiting A9

Deelproject: Fokkerweg - Aansluiting A9

Bekijk project
Realiseren Polderbaan (5e baan)

Realiseren Polderbaan (5e baan)

Tijdens het realiseren van het project de 5e baan was één van onze medewerkers één van de directieleden van het projectteam.

Bekijk project
Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug