Bodemsanering Gebiedsontwikkeling Buiksloterham Amsterdam Noord

Geplaatst: 24-01-2024

In de enerverende Gebiedsontwikkeling Buiksloterham in Amsterdam Noord zijn we gereed met de bodemsanering op het Kavel 39!
Wat is hier nu de afgelopen 2 jaar gebeurd? Even sanering technische praat:
Op het terrein was een N.V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek, destijds vanaf 1937 één van de belangrijkste leveranciers van Per (tetrachlooretheen) en Tri (trichlooretheen) en AGA Nederland, vanaf 1969 B.V. gevestigd. De activiteiten van AGA bestonden uit produceren, op- en overslaan van acetyleen en andere gassen.

Dit heeft geresulteerd in een  kwik en VOCL-verontreiniging in grond en grondwater als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten(vluchtige chloorkoolwaterstoffen incl. vinylchloride). Dit betreft een mobiele verontreiniging met zeer vluchtige stoffen waar je niemand aan dient bloot te stellen.

Om de bouw van woningen te kunnen faciliteren hebben we de kern van de vlek op het terrein gesaneerd tot 5,5 meter diepte minus maaiveld. Bacteriën die verdere afbraak van de nog dieper gelegen aanwezige stoffen verder stimuleren zijn aan de bodem in de put toegevoegd en een afsluit laag is aangebracht. De diepere vlek zal in de toekomst gemonitord worden. Deze vlek zit namelijk tot wel een diepte van 30 meter.

Om geen overlast voor de omgeving te creëren en alles veilig uit te voeren hebben we in overleg met de Omgevingsdienst NZKG, Bodem+, GGD Amsterdam en de Arbeidsinspectie een gedegen uitvoeringsplan afgestemd in samenwerking met de aannemer Markus bv.
Werken in een tent, transport in beunbakken via water, afdekken met pulp, ventilatoren en een zeer strikt meetregime(E-noses) verdeeld over diverse veiligheidszones tot zelfs in de wijk rondom, hebben geresulteerd in geen overlast en geen onveilige situaties.

Dat is toch een hele mooie prestatie, aangezien er ruim 60.000 ton grond is afgevoerd naar thermisch reiniger(ATM Moerdijk) voor hergebruik en naar definitieve stort locatie(Afvalzorg) indien reiniging echt niet mogelijk was.
60.000 ton grond afvoeren via water heeft toch ca. 3000 transportbewegingen van vrachtwagens in de wijk voorkomen. Minder overlast en ook minder uitstoot.

Alle betrokkenen bedankt voor de bijdrage en de geleverde prestatie!

« Nieuws overzicht
Heeft u een vraag 0348 -42 29 67
info@bottomline-pro.nl

Bel me terug